Kontakt

TROLSKA SKOGEN

Mellanfjärdens Teaterförening
Industrivägen 6, 820 76 Jättendal

Helena Brusell, Projektledare
0652-161 48

info@trolskaskogen.se