Naturinvetering i Trolska Skogen

0001-01-01

Under 2021 fick Johan Myhrer uppdraget att inventera skogen vi arbetar i, främst fågellivet. Vi ville se vilka som bor och lever där och få ett underlag för att kunna göra om samma sak med ett par års mellanrum och se hur det förändrats. Inventeringen ger också inspiration till kommande sagor och utställningar. Den ger oss också kunskap om vilka platser i skogen vi ska låta vara, och vilka platser där det passar att fler väsen flyttar in så småningom. Klicka här nedanför om du vill läsa inventeringen i sin helhet.

Tack Johan för din kunskap och ditt fina arbete.

« Tillbaka till nyheter

Trolska Skogens samodling är äntligen igång!

0001-01-01

I vårt mål att bli ett så lokalt kretslopp som möjligt så har vi startat en samodling i byn.

Genom det gamla klassiska nåutknepet, lägga lappar i brevlådorna, så bjöds alla som ville vara med in. Res…

Läs mer »
/media/1542/trolska-skogen-rapport-fa-rdig.pdf