Om Trolska Skogen

Trolska Skogen är en levande sagoskog i Mellanfjärden, Hälsingland där vi under sommaren och december spelar sagoäventyr för barn i åldern 2-9 år.

Starten

Det hela började med att vi i den ideella föreningen under tolv år lånade privata skogar och spelade interaktiva föreställningar för barn. Att varje sommar börja om från noll i ny skog gjorde oss alla frustrerade för vi kände att här fanns så mycket att berätta om och så många fler barn som ville se än vad vi hade möjlighet att ta emot. Nordanstigs kommun bytte till sig skog som teaterföreningen idag långtidsarrenderar. Leader Hälsingebygden trodde på vår idé om att bygga fasta sagoplatser och vi fick genom ett beviljat projekt möjlighet att bygga tomtarna och trollens platser. Region Gävleborg hjälpte oss vidare och 200 ideellt arbetande personer har under fem år bidragit med arbetskraft och kunskap.

Avgörande har också varit fina samarbeten med företag och organisationer som på olika sätt hjälpt oss utvecklas. Vi hoppas att Trolska Skogen ska ge barnen en kvalitativ upplevelse där vi knyter ihop gammal och ny kunskap och blandar det till sagor från skogen. Vi hoppas att Trolska Skogen ska spela en avgörande betydelse i bygdens utveckling genom att skapa arbetstillfällen och inspirera till olika sätt att använda skogen.Vi hoppas kunna ge de bofasta barnen och ungdomarna tillgång till mer teater och musik.

Trolska skogen idag

Idag står Trolska Skogen på två ben – det ideella där vi fortsätter kurser, där vi tar hand om skogen och det vi tillsammans byggt upp och där vi utvecklar arbetet med barn och ungdom . Det andra benet är den ekonomiska föreningen där vi arbetar med driften och anställningar av sommarens och julens personal samt utvecklingsfrågor. Slutmålet är att alltsammans ska bli en stiftelse som fortsätter att verka för barn och ungdom och föra berättelser om skogen, folktro och natur vidare så att alla som gett in kraft och möjligheter i Trolska Skogen har gjort det för generationer framåt.

Kraft och Mod!

/media/1062/sidobild1.jpg /media/1086/snuttefilten.jpg